Stiftelsens Projekt
Huvuduppdraget är att främja utbildning i de nordiska länderna och i samband därmed
stärka banden mellan de hellenska och nordiska kulturerna genom att bidra till projekt och
individer genom stipendier. Stiftelsens motto är "Utbildning som katalysator för förändring".
Områden som stiftelsen kommer att verka inom: Utbildning i det hellenska språket; Utbildning i
hellensk kultur och samhälle, naturvetenskap; Förberedelser för studier vid hellenska universitet, tekniska skolor,
högskolor eller motsvarande; hellenska värderingar (t.ex. "Philotimo / Φιλότιμο"); Forskning inom ovanstående områden.


Nuvarande projekt som vi stödjer:

Hellenic School of Sweden
Utbildningsenheter i Stockholm, Solna, Uppsala och Tumba. Grundades hösten 2009. Skolan organiserar för närvarande cirka 100 familjer och anordnar språkundervisning efter ordinarie skoltid för cirka 180 studenter. Skolan erbjuder även distansutbildning (via Skype/Video), nybörjarkurser för föräldrar/vuxna och danslektioner. Skolan riktar sig till studenter i förskola, grundskola och gymnasium som vill lära sig det hellenska språket eller som vill förbättra sin kunskap om det hellenska språket och kulturen.
Hellenic School of Sweden är en av totalt sextio skolor i världen som är certifierade av Utbildningsdepartementet för att utföra utbildningsverksamhet utomlands. Skolan har utbildningsbefogenheter med rätt att utfärda betyg på det hellenska språket som modersmål som en del av det svenska betygssystemet (enligt stadgarnas föreskrifter).

Mer information: www.hellenicschool.se

Hellenic Foundation Event
Ett årligt evenemang arrangeras  i Stockholms Handelskammare, www.chamber.se,  i februari varje år, med ett tema som är kopplat till stiftelsens uppdrag.