Ditt Deltagande i Hellenic Foundation
Förväntad insamling under de första åren är i storleksordningen cirka 10 MSEK för att därmed
kunna utföra meningsfulla aktiviteter under 2017-2022 i enlighet med Stiftelsens mandat.

För att bidra och för att göra detta möjligt, ta kontakt med: INFO@HELLENICFOUNDATION.SE


Eller gör ditt bidrag direkt till:
SEB
Kontohavare: Den Nordiska Hellenska Stiftelsen
Bankgiro: 506-6253
Ange i meddelanderutan namn eller organisation.