Verksamhet
Syftet med Stiftelsen är att bidra i projekt eller individuellt via stipendier, enligt Stiftelsens mandat.
Områden där Stiftelsen kommer att verka:

  • Utbildning i det hellenska språket
  • Utbildning i hellensk kultur och samhällsliv
  • Utbildning och förberedelser för behörighet att ansöka till och studera vid hellenska universitet, tekniska skolor, högskolor eller motsvarande
  • Forskning inom det hellenska språket, hellensk kultur och samhällsliv samt naturvetenskaperna.
  • Förståelse för hellenska värderingar (t ex "Philotimo/Φιλότιμο”) samt fördjupa förbindelserna mellan länderna och låsa upp möjligheter till innovativ tillväxt. Att vara en katalysator för ökat samarbete inom utbildning, innovation och entreprenörskap.