Styrelsen
Styrelsens ledamöter är Spiros Mylonopoulos (Ordförande), Konstantin Papaxanthis, Kyriakos Eleftheriadis, Carl Mikael Bergendahl Mylonopoulos, Sophia Bergendahl Mylonopoulos samt Leif Andersson, sekreterare tillika adjungerad ledamot.

Styrelsens arbete
Styrelseuppdraget skall utövas enligt stiftelseförordnandet, gällande lagar och förordningar samt en arbetsordning.
Styrelseuppdraget skall utövas med utgångspunkt i vad som är bäst för Stiftelsen. Samtliga styrelseledamöter ansvarar för styrelsens arbete i lika omfattning om inte annat finns föreskrivet i stiftelseförordnandet eller i gällannde lag. Styrelsens ordförande leder styrelsearbetet och svarar för att arbetet utförs effektivt samt bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter. Allt arbete som grundarna och kommittéerna lägger ned med stiftelsen, görs frivilligt och utan ekonomisk kompensation vilket stiftelsen stadgar uttrycker det klart och tydligt.


Presentation av Styrelsens ledamöter
Spiros Mylonopoulos, Ordförande och Styrelseledamot
Spiros är född i Aten 1945. Efter studenten, två år akademisk utbildning inom shipping. Därefter 8-årig tjänst inom den grekiska handelsflottan och vid 29-årsåldern tar Spiros Sjökaptens examen/diplom. Spiros träffar sin blivande fru Elisabeth Bergendahl 1970 och flyttar till Sverige 1974. Efter 6-månaders intensiv undervisning i det svenska språket, började Spiros läsa till Civilekonom vid Lunds Universitet. Färdigt examinerad Civilekonom 1979 och flyttar till Stockholm 1979 och arbetar inom två livsmedelsföretag. Flyttar tillbaka till Skåne 1983 för att tillsammans med sin hustru (som ensam arvtagare) ta över Bergendahls - ett livsmedelsföretag. Ingår i koncernstab och arbetar också på ”butiksgolvet” ett antal år. 1988 utnämns Spiros till VD för Bergendahls som då omsatte en dryg Miljard SEK och med 300 anställda. CEO & President fram till 2012 för en koncern inom tre olika branscher, i sex länder med en omsättning då på ca 10 Miljarder SEK och ca 4000 anställda. Fr o m 2012 t o m idag är Spiros styrelseordförande för ägar/moderbolaget. Därutöver har Spiros 5 externa styrelseuppdrag, bl.a för Skånes Livsmedelsakademi, en möbelfirma med flera. Spiros har varit med och startat/grundat tillsammans med kända Skånska profiler entreprenörföretagens finansieringsplattform, med namnet “Tillväxt Malmö” som under några år har skapat ca 1500 nya arbeten. Spiros har varit och är aktiv som mentor för företagsledningar inom Novare-nätet samt strategisk rådgivare till Region Skånes ledning angående livsmedelsfrågor.
Spiros är en av grundarna i den Nordiska Hellenska Stiftelsen och arbetar sedan starten i styrelsen som ordförande.
 
Konstantin Papaxanthis, Styrelseledamot
Konstantin är född i Kinna, Västergötland 1970. Mellan 1976-1981 bodde Konstantin och gick i skolan i Tyrnavos i Thessalien (ett av Greklands vin- och fruktdistrikt) för att sedan flytta upp till Kinna igen. 1989 flyttade Konstantin upp till Stockholm för studier på Stockholms Universitet inom Nationalekonomi och Företagsekonomi (med inriktning management och finansiering).
Hade en mycket intressant och lärorik karriär på TCO, 1994-1995 och sedan Finansförbundet 1995-1999 och lärde sig främst organisation för att 1999 tillsammans med sin hustru Anna Seddigh växla till entreprenörsbanan. Under nästan 20 år har Konstantin tillsammans med sin hustru startat, drivit och varit verksam i flertalet bolag som VD och nyckelperson, inom ICT/IT-säkerhet både i Sverige och utomlands och har skapat ett gediget internationellt nätverk. Innehar dessutom flera styrelseuppdrag. Turnaround- och tillväxtspecialist. Är sedan 2015 vd och ägare för Scytáles AB, Ordförande för Trust1Team Sarl och mycket aktiv med olika hjärtefrågor inom Stockholms Handelskammare sedan 2000. Konstantin är en av grundarna i den Nordiska Hellenska Stiftelsen och arbetar sedan starten i styrelsen.
 
Carl-Mikael Bergendahl Mylonopoulos, Styrelseledamot
Carl-Mikael är född i Stockholm, 1982. Arbetar med familjeföretaget Bergendahl & Son inom detaljhandeln. Detta har Carl-Mikael gjort större delen av sitt vuxna liv. Tillhör ägarfamiljen och jobbar parallellt med sitt operativa jobb med corporate governance, ägarfrågor och styrelsearbete. Carl-Mikael är en av grundarna I den Nordiska Hellenska Stiftelsen och arbetar sedan starten i styrelsen.
 
Kyriakos Eleftheriadis, Styrelseledamot
Kyriakos är född i Trelleborg 1967. Kyriakos är egen företagare och entreprenör. Huvuddelen av sin arbetstid ägnar Kyriakos till att jobba som VD i KEAB Gruppen AB där Kyriakos är ägare. Kyriakos har ägt och drivit flera bolag inom olika branscher samt är delägare i företag med koppling till miljön, företag som utför traditionella tjänster på ett mycket mer miljövänligt sätt eller erbjuder produkter som är mer miljövänliga. Kyriakos är en av grundarna I den Nordiska Hellenska Stiftelsen och arbetar sedan starten i styrelsen.

Sophia Bergendahl Mylonopoulos, Styrelseledamot
Sophia är född i Kristianstad 1977. Sophia arbetar med familjeföretaget Bergendahl & Son AB inom detaljhandeln. Har jobbat större delen av sin tid inom den del som heter fashion, där Glitter International ingår och har jobbat mycket med inköps- och sortimentsfrågor. Tillhör ägarfamiljen och med sin bror Carl-Mikael, tillhör den fjärde generationens ägare. Sophia arbetar parallellt med sitt operativa jobb med ägarfrågor och styrelsearbete. Sophia är en av grundarna I den Nordiska Hellenska Stiftelsen och arbetar sedan starten i styrelsen.
 
Leif Andersson, Adjungerad Styrelseledamot och Sekreterare
Har arbetat med Kapitalförvaltning för privatpersoner, företag, större institutioner men framförallt med stiftelser i snart drygt 30 år. Började på SEB i Malmö 1987 med kapitalförvaltning för förmögna personer men fick tidigt ansvar för de större stiftelserna i södra Sverige. Var kvar på SEB fram till 1998 då Leif började på Carnegie Investment Bank i Malmö och arbetade där fortsatt med Kapitalförvaltning. Leif började 2005 åter på SEB som ansvarig för SEB:s stiftelseförvaltning i södra Sverige.
Parallellt med detta blev Leif 2014 ansvarig för SEB:s stiftelseförvaltning på Sverigenivå. Denna verksamhet omfattar förutom kapitalförvaltning även redovisning, styrelseadministration och ansökningshantering. Sedan ett kort tag tillbaka arbetar Leif idag som fristående finanskonsult med uppdrag för stiftelser men även med Family Office verksamhet för förmögna privatpersoner. 
Leif är idag adjungerad styrelseledamot och sekreterare i Den Nordiska Hellenska Stiftelsen.