Den Nordiska Hellenska Stiftelsen
Den Nordiska Hellenska Stiftelsen (“The Hellenic Foundation of The Nordic Countries”) grundades av
Spiros Mylonopoulos, Konstantin Papaxanthis, Kyriakos Eleftheriadis, Carl Mikael Bergendahl Mylonopoulos och
Sophia Bergendahl Mylonopoulos, en grupp av framstående profiler i näringslivet med den gemensamma visionen
att främja utbildning via stöd till institutioner, skolor samt forskningscentra.


Visionen
Att främja förståelsen av hellenska värderingar och det hellenska samhället som ett medel för att fördjupa förbindelserna mellan länderna och låsa upp möjligheter till innovativ tillväxt. Att vara en katalysator för ökat samarbete inom utbildning, innovation och entreprenörskap.

Uppdraget

  • Förbättra förståelsen av den hellenska kulturen, dess värderingar och samhälle
  • Stödja utbildning och högre studier i det hellenska språket
  • Stödja forskning inom områdena hellenska studier, kultur och samhälle samt stödja forskning inom naturvetenskap
  • Stödja via stipendier och utbytesprogram hellenska och nordiska utbildningsinstitutioner
  • Underlätta kunskapsöverföring mellan länderna genom olika projekt
  • Främja kompetensspridning mellan länderna
  • Huvudmålet är att främja utbildningsinitiativ som stärker banden mellan länderna. Stiftelsens motto är "Utbildning som katalysator för förändring".
     
Stiftelsens Förvaltning
Stiftelsens tillgångar består av medel som tilldelas stiftelsen enligt detta mandat, samt medel
genom bidrag och donationer; vinsten och den årliga avkastningen på fondens tillgångar som genereras genom försäljning av sådana tillgångar.