Τα Έργα του Ιδρύματος
Η κύρια αποστολή είναι να προωθήσει την εκπαίδευση στις σκανδιναβικές χώρες και σε συνδυασμό με αυτό να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των Ελληνικών και των Σκανδιναβικών πολιτισμών συμβάλλοντας σε προγράμματα και άτομα μέσω υποτροφιών. Το σύνθημα του Ιδρύματος είναι "Η εκπαίδευση ως καταλύτης αλλαγής".
Τομείς
 στις οποίες θα λειτουργεί το ίδρυμα: Εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα. Εκπαίδευση στον ελληνικό πολιτισμό και κοινωνία, έρευνας στις φυσικές επιστήμες. Προετοιμασίες για σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές, κολέγια ή ισοδύναμα. Ελληνικές αξίες (π.χ. "Philotimo / Φιλότιμο"); Έρευνα στους παραπάνω τομείς.

Τρέχοντα έργα που υποστηρίζουμε:

Hellenic School of Sweden
Μονάδες στη Στοκχόλμη, Σόλνα, Ουψάλα και Τούμπα. Ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2009. Το σχολείο αυτή τη στιγμή εγγράφει περίπου 100 οικογένειες και οργανώνει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών μετά από κανονικές σχολικές ώρες για περίπου 180 μαθητές. Το σχολείο προσφέρει επίσης εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μέσω Skype / Video), μαθήματα ελληνικών για γονείς και μαθήματα χορού.
Το σχολείο απευθύνεται σε μαθητές: Νηπια, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, που θέλουν να μάθουν ελληνικά ή που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
Το Hellenic School of Sweden είναι ένα από τα συνολικά εξήντα σχολεία στον κόσμο τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Παιδείας για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
Το σχολείο διαθέτει πτυχίο με το δικαίωμα να εκδίδει βαθμούς στα ελληνικά ως μητρική γλώσσα ως μέρος του σουηδικού συστήματος βαθμολόγησης (σύμφωνα με τους κανονισμούς της Σουηδικής Εθνικής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας).


Περισσότερες πληροφορίες: www.hellenicschool.se

Εκδήλωση του Ιδρύματος
Ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Στοκχόλμης - Stockholm Handelskammare www.chamber.se τον Φεβρουάριο, κάθε χρόνο, με θέμα που σχετίζεται με την αποστολή του Ιδρύματος.